Custom Search

Saturday, June 11, 2016

Ford Ranger Wildtrak 2013 ถอดขั้วแบตออก เกจ์น้ำมันจะค้าง

Ford Ranger Wildtrak 2013

2.2L VG Turbo 6MT, 6AT

ถ้าถอนขั้วแบตเตอรี่ออก อาจทำให้เกจ์น้ำมันค้างได้ 
วิธีแก้ ให้ไปที่ศูนย์บริการ ช่างจะถอนขั้วสายไฟ (ซึ่งอยู่เหนือแผงฟิวส์ ข้างคอพวงมาลัย) ออก
ทิ้งไว้ประมาณ 10 วินาที แล้วเสียบกลับคืน เกจ์น้ำมันก็จะทำงานปกติ